Scholen Sportfest Volendam
Donderdag
Kids Day!

Donderdag

Donderdag zullen verschillende scholen uit Edam en Volendam zich verzamelen op het festival terrein voor leuke clinics, workshops, allerlei speelse activiteiten en bewustwordingsonderdelen. Kinderen zullen de hele dag worden uitgedaagd om zich open te stellen voor nieuwe activiteiten en inzichten op een leuke manier. Op deze manier hopen we kinderen te inspireren om een gezonde en bewuste manier van leven na te streven.